Back to top
Send SMS Send Inquiry
Need help? Call us : +918045478622

PCD PHARMA IN AYURVEDIC

Product Image (530)

Liver & Enzyme Tonic (300ml)

Liver & Enzyme Tonic (300ml)

Product Image (293)

Joint & Muscular Pain Syrup

Joint & Muscular Pain Syrup

Product Image (290)

Ayurvedic Multivitamin Syrup

Ayurvedic Multivitamin Syrup

Product Image (291)

Enzyme with Liver Tonic : Ajwain 100mg + Nagarmotha 50mg + Amla + 100mg + Saunth 50mg + Bahera 100mg + Suwa 50mg + Pudina 25mg + Harar 75mg + Kalmegh 50mg + Kutki 50mg + Imli 100mg + Kala Namak 20mg

Enzyme with Liver Tonic : Ajwain 100mg + Nagarmotha 50mg + Amla + 100mg + Saunth 50mg + Bahera 100mg + Suwa 50mg + Pudina 25mg + Harar 75mg + Kalmegh 50mg + Kutki 50mg + Imli 100mg + Kala Namak 20mg

Product Image (288)

Ayurvedic Leucorrhoea Syrup

Ayurvedic Leucorrhoea Syrup

X